Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.06.2019 10:16 - Към Същността на човека - Част 1
Автор: vasiltomov Категория: Други   
Прочетен: 4701 Коментари: 3 Гласове:
-5

Последна промяна: 13.01 14:04

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

   Въведение

   Много изследователи са се опитвали да разберат същността на човека. А тя винаги е оставала далечна и недостижима. Тук ще се опитаме да проникнем в някои страни от същността на човека от космическа гледна точка.


   Светогледни системи

   В общочовешкото знание могат да бъдат разграничени три относително самостоятелни Светогледни системи: Светогледна система на съвременната наука, Светогледна система на религията и Светогледна система на езотеризма. Всяка една от тях отрича останалите две. Когато човешкото общество осмисли, че възприема обективната реалност чрез три взаимно противоречащи си подхода, неминуемо ще се появи необходимостта от създаване на нова Мирогледна система. Въпреки ограничените ни възможности на този етап могат да се очертаят контурите на тази бъдеща система. Тук ще се опитаме да проникнем в някои страни на проблема Същност на човека от позициите на бъдещата Мирогледна система.

   Космос

   Космосът е изключително сложна, обективно съществуваща (независима от човешкото съзнание) система. Въпреки ограничеността на нашата човешка разумност, в процеса на еволюция ние достигаме до нива, които ни позволяват да осъзнаем обективното съществуване на Космоса и да формулираме, макар и ограничено, някои негови характеристики като йерархично организирана, многомерна, холограмна и т.н. система.

   Да формулираме някои известни ни страни от организацията на Космоса:

   - на материално ниво: Планета, Звезда, Съзвездие ..., Галактика, ...Вселена;

   - на духовно ниво (приемаме): физическо, астрално, ментално, причинно и т.н. до най-висшето седмо ниво на Създателите.

   В Космоса съществуват Светла и Тъмна Йерархии, Инволюционна и Еволюционна Йерархии. Светлата Йерархия се свързва с понятието духовност, Тъмна Йерархия – с материалност. Светлата Йерархия чрез позитивност (любов) подпомага човешките същества в тяхното еволюционно израстване. Когато човешкото същество не се съобразява с това и прекрачи определени граници, се включва Тъмната Йерархия, която чрез страдание го връща в правилния път.

 

   Космически цивилизации – човешка общност

   В Космоса съществуват неизмеримо количество космически цивилизации - различни по вид и нива на еволюция. Ние, съвременните човешки съществата от вида Хомо сапиенс, сме космически същества и принадлежим към Космоса. Като неделима част от Космоса човешката общност се явява Космическа цивилизация каквито са всички останали. Всяка една от тях има свои характерни особености. Характерната особеност за човешката общност е, че ние, човешките същества, сме на сравнително ниско еволюционно ниво, ограничени (нашето съзнание е ограничено) в тримерното пространство и линейното време. Това обуславя прекъсване на връзката на човешките същества, пребиваващи на планетата Земя, с Космоса, т.е. ние нямаме непосредствен достъп до Космоса.

Едно обяснение:

   На определен етап в процеса на своето развитие човешките същества нарушават Космическите закони, с което застрашават съществуващия баланс. На Космическа цивилизация от Тъмната Йерархия (според Библията това са падналите ангели) се „възлага“ възстановяване на Космическия баланс. Очевидно тази цивилизация е била на много висок етап в своето развитие; тя „завладява“ планетата  Земя, преобразува човешката ДНК от 12 в две нишки, затворя висшите пет чакри в човека и го оставя да функционира само с първите седем. С това ограничава човешкото същество в тримерното пространство и линейното време и възможността му да контактува с Космоса, т.е. хората остават под пълен контрол на „Завоевателите“. (Според човешките представи сме свикнали да мислим, че Светлата Йерархия е добрата, а Тъмната – лошата. Но от този пример се вижда как всяка една от тях действа в съответствие със своето предназначение.)

    Възможно е да бъдат формулирани още някои конкретни резултати при човешкото същество в резултат на тези „преобразувания“. Ограничени са възможностите на сетивата на човека и чрез тях ние вече не възприемаме обективната реалност, а само ограничена част от нея. Например, зрението възприема определен диапазон честоти като светлина - от червения до виолетовия цвят, при което инфрачервеният и ултравиолетовият спектър вече остават невъзпринимаеми. Слухът е ограничен в определен диапазон честоти в границите от 20 херца до 20 килохерца. Обонянието ни е значително по-слабо в сравнение с възможностите на някои животни и др.

 

   Да разгледаме нещата от позицията на системния подход.

   Приемаме следното работно определение за система: съвкупност от взаимосвързани обекти, които работят заедно чрез някакъв процес на управление. Кой осъществява това управление? – по-висшите системи!

   При поредица от системи наблюдаваме система в система в система или казано по друг начин: система, подсистема, надсистема.

   Да разграничим някои известни ни поредици от системи.

   На ниво неорганична материя: елементарна частица, атом, молекула, образувания, планета, звезда, галактика, вселена.

   На ниво органична материя (биология): клетка, тъкан, орган, система, организъм, екземпляр, съобщност, вид, популация, биоценоза, биосфера.

   На ниво човек: индивид, семейство, колектив, селище, държава, континент, човешка общност, Космос.

   Можем да отбележим наличие на взаимодействие между елементите във всяка от тези системи и тяхното управление от по-висшата/те система/и.

   Нашият интерес е насочен преди всичко към последната поредица – човешката. Представлява интерес управлението на системата „човешка общност“ от Космоса. За да разграничим различните системи, ще обозначим всяка от тях по различен начин: за всички по-низши системи като „система“; глобална човешка общност на ниво планета Земя – „Система“; над земната "Система" като надсистема съществува йерархично организирана космическа „СИСТЕМА“. (Ние не можем да разграничим поредицата от системи в Космическата Йерархия, поради което ги обозначаваме с едно общо определение – „СИСТЕМА“.)

   Със завладяването на планетата Земя, Космическата цивилизация от Тъмната Йерархия като част от "СИСТЕМАТА" е овладяла и "Системата". Нейни представители започват да управляват както на земно ниво "Системата" (чрез човешки същества), така и на космическо ниво съответната част от "СИСТЕМАТА".

 

   "Системата" е проникнала във всички брънки от живота на човешките същества. Няколко примера:

   - върховите постижения на съвременната наука [1] обикновено се засекретяват и се използват за създаване на средства за убиване на себеподобните. Съвременната наука е платена и тя прави това, за което й се плаща. Парите за това плащане се определят от "Системата" чрез съответните правителства. А самите пари се събират чрез данъци и такси от човешките същества, потенциални жертви на „изобретените оръжия“ от науката, т.е. всеки от нас си плаща евентуално да бъде убит в бъдеще време;

   - правителствата създават и поддържат огромни армии със средства, събирани от човешките същества, потенциални жертви от дейността на тези армии;

   - "Системата" награждава с материални придобивки тези, които й служат безпрекословно, т.е. определяща е ролята на материалността. Материалното благополучие и управленските позиции стават водещи в живота на някои човешки същества. И колкото по-вярно служиш на "Системата", дали съзнаваш това или не - няма значение, толкова по-голямо е материалното възнаграждение и по-високи са управленските позиции;

   - "Системата" се стреми да контролира живота на човешките същества и своевременно да ограничава дейността или да отстранява тези, които си позволяват да не се подчиняват на нейните „правила“.

 

   Обществени формации

   Тук ще разгледаме основните обществени формации като организация на човешката общност: капитализъм, социализъм, демокрация. Те са създадени и поддържани от "Системата" независимо от някои видими формални различия между тях.

   Общото в трите обществени формации е:

   - във всяка от тях съществува управляваща върхушка, която се облагодетелства в максимална степен от обществените блага. Това са човешки същества, които в максимална степен и безотказно служат (дали съзнават това или не, няма значение) на "Системата". Останалата основна част от хората са управлявани по законите на "Системата" като „стадо“, „глутница“ и др.;

   - всяка от формациите декларира максимални материални блага и благоденствие за хората;

   - във всяка от формациите съществуват подобни вътрешносистемни противоречия - между управляващи и управлявани, национални, етнически, религиозни, партийни и др. Те предизвикват противоречия, противопоставяне и противоборства, и  осигуряват производство на необходимата отрицателна енергия от човешките същества за "Системата";

   - общественият живот на хората е организиран от "Системата" така, че тя заставя човешките същества да живеят с ежедневните, видимите проблеми в борбата им за оцеляване и не им дава възможност да се замислят за истинските същностни проблеми (и това не се осъзнава от хората);

   - и трите обществени формации отричат обективното съществуване на Космоса  и се стремят да откъснат човешките същества от връзка с Космоса.

   От Космическа гледна точка между трите обществени формации - капитализъм, социализъм, демокрация няма същностни различия – и трите служат на "Системата". А видимите, формалните разлики са необходими за заблуда на човешките същества, да ги разделят чрез привличане към някоя от тях, да противоборстват и да продължават да произвеждат необходимата за "Системата" отрицателна енергия.

 

   Медии

   Разглеждаме медиите като част от съвременната обществена формация на „демокрация“. Медиите са собственост на капитала, а "Системата" контролира капитала. Медиите са обсебени от "Системата" и служат на нейните интереси. Чрез контрол над медиите "Системата" насочва и поддържа вниманието на човека към ежедневието, към злободневните проблеми. Остават без внимание истинските проблеми, които са свързани със същността на човека. Медиите активно работят в полза на "Системата" – те бълват негативни новини и съдействат за противопоставяне на човешките същества един на друг, една общност на друга общност, за производството на отрицателна енергия.

 

   Човешко същество

   Всяка по-низша система служи за основа на по-висшата и я захранва. Например, системата на растителния свят произвежда от неорганичната материя органични продукти - растения, с които изхранва основната част от животните и човека. Животинският свят се използва за производство на месо и млечни продукти за храна на по-висшата система – човека. Човешките същества произвеждат поне три вида енергии: физическа (жизнена), астрална (емоционална) и ментална (мисловна), с които захранват по-висшата система - "СИСТЕМАТА" . Тези енергии могат да бъдат положителни или отрицателни. С положителните енергии се захранва Светлата Йерархия, а с отрицателните – Тъмната. Всяка от тези Йерархии се стреми да привлече повече човешки същества в своя полза.

    Чрез „преобразуването“ животът на човешките същества е организиран по такъв начин, че те да произвеждат негативна енергия, с която се захранва Тъмната Йерархия. (Ако ние престанем да произвеждаме отрицателна енергия, представителите на Тъмната Йерархия престават да съществуват и загиват.)

   Да формулираме някои страни от живота на човешките същества на планетата Земя след „преобразуването“:

   - планетата Земя се явява нещо като затвор, в който другите космически цивилизации изпращат свои души за еволюционно израстване при тежките условия на тази планета.

   Да погледнем един филм със следното съдържание:

   Група от около стотина затворници с големи присъди чрез примамливи условия се съгласяват да живеят за определено време на изолиран остров в тропиците. Предоставено им е всичко необходимо за нормален живот – храна, вода, облекло, жилищни помещения и др. Действията се развиват така: започват помежду си побоища до смърт докато един от тях, поддържан от свое обкръжение, успява да вземе „властта“. Той завладява предоставените им ресурси и живее в охолство заедно с поддръжниците  си. Всички останали са изолирани в определен район и се хранят като изяждат един от своите, избиран при определени състезателни условия.

   Подобно е положението и на планетата Земя. Определена човешка групировка, на глобално ниво и по държави, е завладяла властта и ресурсите на планетата, и притежава значително повече отколкото би могла да изконсумира. Всички останали, при определени състезателни условия (конкуренция), се задоволяват с това, което им бъде предоставено;

   - доколкото разбираме идването на планетата Земя не е на доброволен принцип. Всеки от пристигащите е извършил някакво „провинение“ в своята цивилизация, поради което той е изпратен на Земята да „изкупи“ това свое „провинение“; да го осмисли и преодолее в процеса на еволюиране в новите условия, т.е. идвайки на Земята всеки от нас е натоварен с „карма“, която в християнската религия е наричана „първороден грях“;

   - нас са ни превърнали в роби, т.е. няма никаква възможност да се излезе от цикъла на преражданията на планетата Земя докато не се достигне определено ниво на еволюиране.

Чрез всяко прераждане се цели изкупуване на определена карма, но обстановката на Земята е толкова негативна, че човек без да осъзнава натрупва нова карма и така прераждане след прераждане докато съществото „научи урока си“. И ако някой от робите се възпротиви, то останалите се обявяват срещу него, защото нарушава общия ред и те могат да пострадат покрай него (познатата история за казана в ада). Такива като Спартак са единици и затова са останали в историята;

   - ние действаме като работоподобни същества. Най-характерната особеност на робота е, че той е създаден по определена програма, в рамките на която се определят неговите действия. Роботът пренебрегва всичко, което е извън тази програма като несъществуващо. Можем да наблюдаваме как в процеса на развитие на човека от неговото раждане през годините се осъществява последователно превключване на програми, които осигуряват неговото съществуване на съответната възраст.

   Въпреки наложените ограничения при някои еволюирали човешки същества се наблюдава повишена сетивност, чрез която те могат да влизат в контакт с Космоса. Става въпрос за така нар. екстрасенси, лечители, гадатели и др. Те контактуват с различни същества от Космическата Йерархия, които могат да бъдат на различно еволюционно ниво от Светлата или от Тъмната Йерархии. Съвременната наука не е в състояние да контролира този процес, защото е ограничена в тримерното пространство и линейното време, а тук става въпрос за многомерност. Това се отнася и за всякакви научни комисии, контролни органи и др. подобни.

   Можем да формулираме три страни на връзката при получаване на информация от Космоса: Източник, Канал, Приемник. Достоверността на получената информация зависи от трите страни на контакта. Това означава, че отговорността е индивидуална.

   Все пак е възможно да бъдат разработени някои правила/въпроси, които да се отнасят към всяка от трите страни на контакта и които биха могли да дадат представа както за връзката, така и за достоверността на получаваната информация. И все пак би следвало винаги да отчитаме, че ние сме на тримерното ниво, а Космосът е многомерен;

   - социалното въздействие на "Системата" върху хората е толкова мощно, така е организиран обществения живот, че довежда човешките същества до така нар. състояние „промит мозък“. Това не само не се забелязва, но някои даже се гордеят в своята ограниченост.

 

   Някои обобщения:

   - планетата Земя и човекът са неделима част от Космоса;

   - ние, човешките същества на планетата Земя, сме създадени от Космоса с участието на различни нива от Космическата Йерархия;

   - човешкото същество се намира на ниско еволюционно ниво в Космическата Йерархия;

   - процесите на планетата Земя като част от Космоса по същество са космически, но нашето съзнание ги възприема субективно на тримерно ниво като земни. Следователно, всяко човешко знание, както и всяко индивидуално мнение, по същество е опит за обяснение на Космическата многомерност чрез земната тримерност, поради което то е частично, ограничено, субективно. Защото не е възможно многомерността да бъде сведена до тримерност. И всеки изследовател е в състояние да се докосне само до определена страна на многомерността. Същото се отнася и при преобразуване (превода) на времето от Космическата многомерност към земното линейно време, т.е. то също има субективен характер;

   - човешкото същество е отговорно преди всичко пред Космическите Закономерности, защото земните закони само частично отразяват Космическата многомерност. Освен това те са в зависимост от нивото на развитие на човешката общност и т. н.;

   - Същността на човека е свързана с Космоса, тя произтича от Космоса и надхвърля възможностите на човека с ограничено съзнание за нейното пълно осмисляне

 

   Възниква въпросът: възможно ли е да добием по-конкретна представа за Тъмната Йерархия, която управлява и "Системата", и част от "СИСТЕМАТА"?

-----------------------------------------------------

[1]  Съвременна наука

В съвременната наука/философия проблемът „Същност на човека“ е подменен с „Идентичност на човека“, защото „същността“ е свързана с Космоса, а „идентичността“ – с „демокрацията“.

Съвременната наука утвърждава, че човешките същества от вида Хомо Сапиенс са единствените разумни същества във Вселена. Според науката няма доказателства за съществуването на друг „извънземен“ разум в необятния Космос.

Да си послужим с едно сравнение: как би разсъждавала една песъчинка на брега на огромния океан (приблизително такова е съотношението между размерите на планетата Земя и Вселената)? „Колко съм хубава! Колко съм прекрасна! Целият океан е създаден само за мен, вълните му да ме люлеят и да ме правят все по блестяща и все по-красива!“ Подобна е позицията на съвременната наука.Няколко парадокса.

Според съвременната наука Големият взрив е възникнал преди около 13-14 милиарда години, а видът Хомо сапиенс се е появил преди около 150 хил. години. За нашето съзнание тези цифри са твърде несъпоставими. В подобен случай се прави следното: големите цифри 13-14 милиарда се приравняват към 24 часа и се и изчислява каква част от тях съставляват тези 150 хил. години. Отговорът е: 1 секунда! А появата на съвременната наука преди няколко столетия е само на няколко милисекунди! И тази „съвременна наука" с пренебрежително малко време на съществуване спрямо космическото, утвърждава, че няма доказателства за съществуване на „извънземен“ разум.

Абсурдността на такова твърдение може да се осмисли още и по следния начин: съгласно съвременната наука в продължение на около 9 милиарда години след Големия взрив Космосът съществува във вид на неорганична материя. Преди около 4-5 милиарда години възниква нашата звезда – Слънцето. В процеса на нейното развитие се появява планетата Земя и на тази планета в продължение на около 4 милиарда години се осъществява еволюция от едноклетъчните до вида Хомо сапиенс – връх в еволюцията. И еволюцията „спира” – защото ако не е спряла, съвременната наука би следвало да изследва какъв ще е следващият вид след Хомо сапиенс. Защото елементите на бъдещото разумно същество би следвало да съществуват в съвременния човек, както генната организация е присъща за всички видове от едноклетъчните до човека като непрекъснат еволюционен процес.

Още един „научен” парадокс: според съвременната наука човекът е „създаден” от Природата на принципа на случайността и самоорганизацията. От позицията на Системния подход се е формирала поредица от системи: на неорганичната материя, на растенията, на животните и на човешкото общество. Общоприето е, че всяка следваща система е по-сложна от предидущите. Следователно, след като първоначално е съществува само системата „неорганична материя”, то тя е създала растенията (по-висша система) и така нататък до човека. А от позицията на Системния подход по-висшата система създава по-низшата като подситема, т.е. не е възможно по-низша система да създаде по-висша система.

И още един парадокс. Съвременната наука изследва материята от появата на първите материални образувания след Големия взрив – елементарните частици. Материята е основна философска категория, но съвременната наука не я изследва и не е в състояние да даде някакво определение. Работи се на ниво постулати..Можем да обобщим: съвременната наука пренебрегва или отхвърля като несъществуващо всичко, което не се вмества в нейната парадигма.Материалността (капиталът) на съвременната наука тласка човешкото общество към „задънена улица“.
Гласувай:
1
6Следващ постинг
Предишен постинг

1. morskipesni - Чудесно подредена фактология.
26.06.2019 10:30
Не е за идиоти, това е ясно. Хубаво сте се постарал, даже да е само заради мен-пак си струва!
цитирай
2. burda - Наукообразие, с напън да стане популярно и достъпно
01.07.2019 12:52
Изключително голям залог за трибуна и знание до всички. Но много от нещата (не всички) които би трябвало да са от науката, не са. С уважение съм към езотериката и ченълинга, но тук могат да се предложат твръдения, които защитават правилно и акуранто тезите. Интересното обаче е, че тезите за повсеместността и много по-голямата древност на разума, както и много други, считам за вярни. Но, както казах, не са внимателно и правилно, интегрално-научно защитени. Т.е. звучат така: може и да е така, може и да не е така.
Тъй като текстът може да се преработи до научно обоснован (това е възможно при съответното запознаване с източници, с консултиране...) и да докладва за еволюционната ситуация, да покаже същността на човека, оставям без конкретни точни забележки.
Авторът ме познава и може при желание да поработим върху темата в степен, каквато му е удобна.
УСПЕХ!
цитирай
3. vasiltomov - Благодаря за съобщението. В общ...
03.07.2019 11:10
Благодаря за съобщението.
В общочовешкото знание могат да бъдат разграничени три относително самостоятелни Светогледни системи: Светогледна система на съвременната наука, Светогледна система на религията и Светогледна система на езотеризма. Всяка една от тях отрича останалите две. Когато човешкото общество осмисли, че възприема обективната реалност чрез три взаимно противоречащи си подхода, неминуемо ще стигне до извода за създаване на нова Мирогледна система. Въпреки ограничените ни възможности на този етап могат да се очертаят контурите на тази бъдеща система. Аз се старая да разглеждам проблема Същност на човека от позициите на бъдещата Мирогледна система.
С удоволствие съм готов да дискутираме материала.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: vasiltomov
Категория: Други
Прочетен: 25289
Постинги: 10
Коментари: 12
Гласове: 21
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031