Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.01.2020 11:04 - Знаци на българите
Автор: vasiltomov Категория: Други   
Прочетен: 1544 Коментари: 3 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Троични знаци – знаци на българите, са разгледани на е-страницата www.za-balgarite.comв това число и в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.

image

Тридесет групи знаци на българите

 

Космос

Космосът е огромна и изключително сложна, недостъпна за човешката разумност Система, която не сме в състояние да обозрем и да осмислим (неслучайно Катафатичното богословие в християнската религия утвърждава, че Бог е непознаваем за човешкия разум). Можем да изградим обща, макар и приблизително вярна представа за Космоса като многомерна, холограмна, йерархично организирана Система.

Планетата Земя е една микроскопична частица в огромния Космос (в края на галактиката самонарекли я Млечен път). Можем да я сравним с малка песъчинка на брега на огромния океан.

От това произтича вероятността в Космоса да съществуват неизброимо количество космически цивилизации/култури. Всяка от тях има свои характерни особености и се намира на различно ниво на еволюиране. Човешката култура е една от многото космически цивилизации със своите особености. Ние също сме многомерни както всички останали, но нашето съзнание е ограничено на ниво тримерно пространство и линейно време. Това означава, че ние сме откъснати от Космоса и нямаме възможност за пряк достъп до космическа информация. Но все пак ние, човешките същества, сме продукт на Космоса и произтичаме от Космоса.

 

Произход на троичните знаци

Произходът на троичните знаци е представен нагледно в Таблица.

image

Изобразяване на процесите на „Началото“ чрез знаци.

 

В Таблицата са представени знаци, свързани с числата 1, 2 и 3. Следват непредставените знаци за числата 4, 5, 6 и т.н., чрез които се образува огромно многообразие.

 

Представените знаци в Таблицата ни позволяват да направим няколко извода:

1. Произходът на троичните знаци - знаци на българите, не е човешки, след като виждаме тяхното присъствие още преди появата на планетата Земя и на какъвто и да било живот на нашата планета.

2. Произходът на знаците на българите не се вмества и в рамките на Слънчевата система, защото ги виждаме още на ниво елементарните частици, на някои атоми и др.

3. Знаците би следвало да присъстват във всички нива на Космическата Йерархия.

Тези обобщения показват, че произходът на знаците на българите е свързан с Космоса.

 

 

Две направления при знаците

Във връзка с произхода на троичните знаци разграничаваме две направления: на материално и на духовно ниво.

На материално ниво

Първата проява на троични знаци на материално/физическо ниво наблюдаваме при елементарните частици. След това ги виждаме при атомите. Следват молекулите, растенията, животните, човека и др. (Виж повече: 3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html).

На духовно ниво

Първата проява на троичен знак на духовно ниво свързваме с най-висшите нива на „Началото“.

 

Характерни особености на знаците на българите

Знаците на българите имат редица характерни особености, които ги отличават от всички останали. Тук ще посочим някои от тях:

1. Знаците на българите са троични в своята същност (имат три върха) и произтичат от Троичното ниво на върха на Космическата Йерархия. Това ниво съответства на представите на древните българи за понятието „Тангра” като Космос и се изразява чрез симетричния вариант на знак Т.13 (в този смисъл разпространяваната версия , че „Бог е българин“ има своите основания).

2. В знаците на българите преобладават правите вертикални и наклонени линии, които символизират сила и висока духовност, т.е. те са продукт от първоначалния процес на Създаването, при който се отдава енергия от Създателя.

3. Знаците на българите са отворени (нямат затворени пространства с изключение на разновидности Т.22 и Т.23, които са по-специални), защото символизират Началото на Инволюционния процес на Създаване.

4. Знаците на българите са във вид на цялостна знакова система.

5. Знаците на българите са позитивни (полярността се проявява едва на физическо ниво). В прав вариант приемат позитивна Космическа енергия, в обърнат – отделят негативна енергия към Земята.

6. На най-ниско материално ниво човешкото тяло е изградено от елементарни частици. На следващото ниво – от атоми, следват молекулите и т.н. Кристал „Снежинка“ (3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html) - водата съставлява до около 70 % от теглото на тялото т.е. още на тези нива троичните знаци са в тялото на българина.

7. Същността на българите е неразривно свързана със знаците на българите и може да бъде разкрита и обяснена само при българите.

Знаците са една от фундаменталните характеристики на човека и са свързани както със същността на отделния човек, така и със същността на отделната народност. И отново – ние нямаме пряка възможност за непосредствено осмисляне за ролята на знаците за отделния човек или народ. Имаме само косвена възможност. За присъствието на определени знаци в човешката същност можем да съдим чрез тяхната проява като харесване или използване. Те ни  дават представа за същността на човека или същността на народа и се явяват външно проявление на знаците в същността.

 

Две основни страни на знака

При първо докосване до троичните знаци на българите възниква въпрос: Какво е значението на тези знаци? Ще се опитаме да обясним.

Разглеждаме две основни страни на знака: изображение, което се възприема чрез сетивата (предимно чрез зрението), и съдържание, което ще се опитваме да осмислим.

Изображение на знака

Изображението на знака има обективен характер, защото нанесено върху устойчив носител като камък, керамика, глина, кост, метал и др. се пренася през хилядолетията без изменения и ние го виждаме във вида на неговото създаване.

Информационно съдържание на знака

Отношението на съвременната наука към знака се разкрива чрез термина семантика (Семантиката изучава значението на думите и на техните части). Ако използваме това определение към знака от съвременните азбучни системи, то следва, че семантиката примерно на знака буква „А“ има определен начин на изписване, определено звуково произношение и т.н., означава „А“ и има единично семантично значение (съвременната наука не допуска съществуването на някакъв друг, скрит смисъл на знака, както се приема в езотеризма).

Според нас знакът е носител на по-дълбоко съдържание (смисъл) и за да се вникне в неговата същностна страна е по-подходящо да се използва понятието „информационно съдържание“ (информационна наситеност, натовареност, плътност и т.н.). Това означава, че всеки отделен знак има различно информационно съдържание. Ако направим сравнение между знаците на българите и знаците от съвременните азбучни системи, пиктограмите и идеограмите можем да кажем, че знаците от съвременните азбучни системи имат единично информационно (семантично) съдържание – една буква. Знаците от пиктографското писмо имат по-висока информационна натовареност - съдържание на пиктограма (образ) – най-общо казано дума, картина. Знаците от идеограмното писмо имат информационна плътност, съответстваща на идея. Знаците на българите имат необхватно за човека информационно съдържание, защото произтичат от многомерния Космос и символизират троичното ниво в Космическата Йерархия. При свеждането на многомерния знак до нашите тримерни представи всяка информация е субективна, частична, ограничена. Всеки човек може да се докосне само до ограничена част от информационното съдържание на знака.

Естествено знаците, които символизират Единицата и Двойката имат качествено най-високо ниво на информационно съдържание.

 

Троичността, цифрата три са характерни за българите:

1.Троичните знаци се използват в българската бродерия, плетките, тъканите, килимите, облеклото, сувенирите, украшенията и др.

2. Троичността е характерна за българските народни песни и танци;

3. Цифрата три се проявява в българските приказки и легенди;

4. Понятието Тангра като Космос е характерно преди всичко за българите;

5. Знаците на българите са закодирани в енергетиката и в генетиката а българите.

Или ако обобщим: троичността и троичните знаци са характерни за българите и са свързани със същността на българите.

И при други народи се срещат отделни страни на троичните знаци, но в пълен обем те са само при българите.

 

Използване на Знаците на българите

1. Използването на Знаци на българите като Модел при елементарните частици, някои атоми и др. онагледява космическият произход на Българските знаци.

2. Ползването на Знаците на българите е външен израз (проява) на нещо дълбоко вътрешно, неосъзнато, но свързано с подсъзнанието и произтича от същността на българите.

3. Ползването на Знаците на българите – независимо от времето (от дълбока древност до нашето съвремие) и мястото (по цялата планета Земя) има същностен характер и свидетелства за българско присъствие.

4. Многократното ползване на Знаците на българите през палеолита и неолита онагледява съществуването на единна българска култура по онова време поне на територията на Балканите и на Евразия.

5. Използването на Знаците на българите в миналото би могло да предостави обективна информация за:

– възстановяване на историята

Известно е, че в древността българите са имали родова организация. На определен етап българските родове възприемат и използват разчични знаци на българите като родови. Използването на родов знак няма случаен характер и говори за присъствие на съответния род, т.е. използването на родови знаци в древносткта онагледява българско присъствие и позволява възстановяване на българската история;

– изясняване (уточняване) на народностната (етническата) принадлежност на различни човешки общности и др. Използването на знаци на българите от различни човешки общности свидетелства за свързаност с българското. Например, използваните знаци на българите при „българските турци“ онагледява тяхната българска същност.

От тук произтича определението за българин: Българин е всяко човешко сащество, в същността на което присъстват знаци на българите. А същността има външна/зрителна проява чрез използване на знаци, харесване и др.

 

Критика

Съвременната наука не приема понятието Знаци на българите; в противовес се лансират няколко версии за разпространението на троичните знаци - знаци на българите:

1.Използването на тези знаци на много места и по различно време се разглежда като случайно съвпадение и има случаен характер.

Понятието „случайност“ би следвало да има единичен характер. Известно е, че при възникване на две или повече събития от един и същ характер се търси корелация и се изчислява вероятността за тяхното едновременно появяване като случайност. А тези знаци се ползват в продължение на много хиляди години и по цялата планета Земя. За каква случайност може да се говори? - би могло да се каже, че в конкретния частен случай, а и въобще, понятието „случайност“ определя границите на придобитото човешко знание от съвременната наука. С нейното развитие „случайността“ отстъпва и се превръща в знание.

2. Тези знаци имат общочовешки характер.

При подобно твърдение ползването им би следвало да има сравнително равномерен характер както във времето, така и в пространството – през различни исторически епохи и на различни територии. Наблюденията показват, че концентрацията на тези знаци във времето и на различни места на Земята е твърде неравномерно.

3. Тези знаци са универсални и като такива се преоткриват независимо и многократно по различно време и на различни места.

Използването на понятията „независимо“ и „многократно“ предизвиква редица въпроси, които можем да обединим в две групи.

 

При такава аргументация имплицитно се утвърждава, че човешките  същества са създатели на тези знаци. Това би следвало да означава, че интуицията на различни човешки същества от различни човешки общности се е задействала независимо, самостоятелно и многократно, и така тези знаци били създадени къде ли не.  Може ли да си преставим как тази една и съща интуиция е довела до едни и същи резултати в продължение на хиляди години и на различни места по планетата Земя? Не разполагаме с други подобни примери за такова съвпадение.

 

Първа група въпроси: какъв е процесът на преоткриване – случаен (вече беше разгледан) или насочен? Ако е насочен – от кого? Има ли единен общ източник? Къде се намира той – в хората или извън тях?

Втора група въпроси: отнася ли се универсалността за всички хора или само за някои индивидуалности и общности, които са преоткривали знаците? С какво те са по-различни от другите? Защото тези човешки същества би следвало да притежават някаква специфика в отличие от всички останали, която би им позволила приемането и изобразяването на тези знаци.

Редица религии ползват тези знаци. Някои от тях могат за бъдат открити в съвременни български църкви, върху свещеническо облекло и др., но не се третират като знаци на българите. В езотеризма се срещат отделни свидетелства, но няма целенасочено изследване и тези знаци също не се приемат за български. Известните Светогледни системи (религиозна, научна и езотерична) игнорират знаците на българите, но нито една от тях не предлага обяснение за същността на тези знаци.

Анализът на тяхното разпространение от дълбоката древност до наше то съвремие на

различни места на планетата Земя ни насочва към извода за съществуването на единен, общ информационен източник. И той може да бъде само Космоса, но като нещо различно от съвременното научно схващане за Вселената като неорганична материя.

 

Следвателно всяко твърдение за несависимо, самостоятелно и многократно възникване на тези знаци има субективен, а не обективен характер.

Знаците на българите имат космически произход, създадени са в Космоса и са предоставени на отределени човешки същества и човешки общности

 

Изводи

1.Използването на троични знаци – знаци на българите, независимо от времето и мястото на планетата Земя, свидетелства за българско присъствие. Използването на троичен знак като родов знак свидетелства за присъстие на представител на съответния български род с този родов знак. В този смисъл използваните знаци на българите се явява обективен критерий за истинност.

2. Българи са всички човешки същества, същността на които е свързана с троичните Знаци на българите. Използването на Знаци на българите по света разглеждаме като външно проявление на тяхната същност.

3. Историята на човешките същества, същността на които е свързана с троичността, може да бъде проследена от появата на елементарните частици преди около 13-14 млрд. години.

4. Изобразяването на троични знаци – знаци на българите, като„рисунки“ върху посивите, онагледява, че и други Космически цивилизации познават и използват троичните знаци, т.е. названието Българи има космически произход.

5. Разпространяването на различни версии от „авторитетни източници“ за „изчезването/стопяването на българите“ във връзка със съвременните демографски проблеми е малко вероятно, защото използваните знаци показват, че създаването (историята) на българите е започнало преди 13-14 млрд. години. Малко е вероятно Космосът да „пропилее“ толкова много ресурси и време. Всичко е въпрос на „цена“ (За пвече подробнисти виж: www.za-balgarite.com).
Гласувай:
2
01. shtaparov - "Тангра" впрочем не е ...
08.07.2020 22:39
"Тангра" впрочем не е Космос- той е просто един Хермес,чието Българско име е ТОХЪ. Като вземем предвид Седморката свещени богове,представени в Розетата от Плиска и Световния бог в нейния център,турският "Тангра" (ТЕНГРИ) е само една брънка от общото цяло,здраво свързана с Келти и Германи.
цитирай
2. vasiltomov - shtaparov
09.07.2020 11:21
Космосът е изключително сложна система, която ние можем да осмислим като Йерархия, многомерност, холограмност. Човешкото същество е затворено в тримерното пространство и линейното време, поради което всяко човешко мнение е ограничено, частично, субективно. Всяко мнение би следвало да се съпровожда с критерий за истинност. Моят критерий за истинност са знаците, които са носители на обективна информация; те се пренасят през хилядолетията във вида на тяхното създаване.
цитирай
3. barin - Здравей, vasiltomov. Към знаците ...
07.09.2020 18:33
Здравей, vasiltomov. Към знаците на българите има още един- седемлъчевата розета, намерена край Плиска.
Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: vasiltomov
Категория: Други
Прочетен: 25302
Постинги: 10
Коментари: 12
Гласове: 21
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031