Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.04 16:26 - Знак IYI
Автор: vasiltomov Категория: Други   
Прочетен: 221 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 19.04 18:55


 Много е писано за знак IYI. Съхранени са стотици различни разновидности на знака от древността до нашето съвремие на различни места на планетата Земя. Няма да правим анализ на публикуваното. Ще съсредоточим нашето внимание върху Космическата същност на знак IYI и неговия съвременен вариант на изобразяване, защото всичко произтича от Космоса.

Знак IYI е един от Знаците на българите*.

 

image
Тридесет групи Знаци на българите
(виж повече: Знаци на българите

http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2020/01/21/znaci-na-bylgarite.1692991).


Какво означава знак IYI ?

Често се задава въпросът: какво означава знак IYI? Задаването на такъв въпрос съответства на разбиранията на съвременния човек, който е израснал и възпитаван в средата на съвременните азбучни системи. Отношението на съвременната наука към знака се разкрива чрез термина семантика (Семантиката изучава значението на думите и на техните части). Ако използваме това определение към знака от съвременните азбучни системи, то следва, че семантиката примерно на знака буква „А“ има определено название, начин на изписване, звуково произношение, цифрова стойност и др., означава „А“ и има единично семантично значение. (Съвременната наука не допуска съществуването на някакъв друг, скрит смисъл на знака, както се приема например в Нумерологията.)

Знакът би следвало да се разглежда като носител на по-дълбоко съдържание (смисъл) и за да се вникне в неговата същност е по-подходящо да се използва понятието „информационно съдържание“ (информационна наситеност, натовареност, плътност и т.н.). Това означава, че всеки отделен знак има специфично информационно съдържание. Ако направим сравнение между Знаците на българите и знаците от съвременните азбучни системи, пиктограмите и идеограмите можем да кажем, че знаците от съвременните азбучни системи имат единично информационно (семантично) съдържание – една буква. Знаците от пиктографското писмо имат по-висока информационна натовареност - съдържание на пиктограма (образ) – най-общо казано дума, картина. Знаците от идеограмното писмо имат още по-голяма информационна плътност и съответстват на представите ни за „идея“. Знаците на българите, в това число и знак IYI, имат необхватно за човека информационно съдържание, защото произтичат от най-високите нива на многомерния Космос.

 

Произход на знак IYI

Произходът на знак IYI, като един от Знаците на българите, свързваме с неговото Йерархично ниво в съответствие с нивото на Космическата Йерархия, което той символизира.

Приемаме, че знакът „Точка“ символизира най-високото ниво – Първото проявление на Създателя и би следвало да заема най-висша позиция - Първично ниво в Йерархия на знаците.

Знакът „Равностранен кръст“ символизира Второто проявление на Създателя – разделението и заема втора позиция в Йерархия на знаците. Вертикалната линия би следвало да символизира „Духовност“, а хоризонталната – „Материалност“ в тяхното първо проявление. Между двете съставящи съществува баланс, хармония и равновесие. А в процеса на спускане към долните нива, това съотношение в съвременното човешко общество достига до полярност - положително/отрицателно, бяло/черно и т.н.

Знакът image  символизира Третото проявление на Създателя или трета позиция в Йерархия на знаците (вероятно това ниво е Тангра за древните българи). Да отбележим, че при този троичен знак също съществува баланс и хармония, която на нашето човешко ниво се изобразява чрез равенство на дължината на рамената и ъгъл 120° между тях. От този знак, от това ниво на Космическата Йерархия произхождат троичните Знаците на българите, в това число и на знак IYI.

На материално ниво първо проявление на троичен знак виждаме при елементарните частици преди около 13-14 милиарда години. След това при някои атоми, молекули и т.н. (виж повече: 3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html).

При всеки опит да разберем значението/информационното съдържание на който и да е знак от Знаците на българите, в това число и на знак IYI, фактически свеждаме многомерния знак от Космическата Йерархия до нашите ограничени тримерни представи, т.е., всяка наша информация е ограничена, частична, субективна. Следователно, всеки човек може да се докосне само до ограничена част от информационното съдържание на знак IYI.

 

Състав на знак IYI

Знакът IYI  е съставен от централен знак Y и две вертикални линии - хасти, които подсилват енергетиката на знака.

 

Троичност

Знак IYI е троичен. Троичността е една от основните страни в същността на българите чрез Знаците на българите. Известно е, че троичността в същността на българите намира проявление в българската бродерия (шевиците) в българските народни носии, в плетивата, тъканите, килимите, облеклото, сувенирите, украшенията и др.; присъства в народните песни и танци; проявява се в българските приказки и легенди. На територията на България Знаците на българите се използват поне от VІІ-VІ хил. пр.н.е.

И при други народи се срещат отделни троичните знаци, но в пълен обем те са само при българите.

 

„Български ген“

Материалното човешко тяло на най-дълбоко ниво е съставно от елементарни частици. На следващите нива – от атоми, молекули и т.н. до познатото ни човешко тяло. Следователно, знаците в най-различни комбинации изграждат човека, те са вътре в човека. При българите преобладават троичните знаци.

На човешко ниво троичността вероятно е закодирана (присъства) в генетиката и в енергетиката на българите чрез „българския ген“. Съвременната наука вече установи генетичната разлика между човешките раси, но към момента все още не е в състояние да констатира „българския ген“ при българите, поради което той не може да бъде „доказан“.

 

Българи

Съвременната наука свързва произхода на българите с писменото използване на думата „българи“ и нейните разновидности във времето и по територии. Използването на Знаците на българите от най-дълбока древност до нашето съвремие променят кардинално представите ни по отношение на понятието „българи“. Ако се проследи наличието на троични знаци в цялата еволюционна верига от елементарните частици до човека  (виж повече: 3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html) определено може да се види, че троичността присъства в същността на българите, в генетика и енергетиката на българите; троичните знаци са вътре в нас, в това число и в нашето тяло. В такъв случай използването на троични знаци е външно проявление на това, което е вътре в човека, в същността на българите. От това следва, че количеството и разнообразието на използваните троични знаци съответства на процентното съдържание (чистота) на българския ген. Българският ген е разпръснат (разпространен) през хилядолетията като „зародиш“ по цялата Земя. Понятието „българин“ се разширява до човешките същества, същността на които е свързана с троичните знаци и които използват троични знаци като външно проявление на тяхната същност, независимо в коя точка на планетата Земя живеят и към кой етнос принадлежат. (Виж повече: Съдържание: - http://www.za-balgarite.com/1.Sadarjanie.html.)

 

Използване на знак IYI

При използването на знак IYI можем да разграничим няколко нива:

Като Космически знак, знак IYI е използван от най-дълбока древност до нашето съвремие. Получава широко разпространение. Известни са стотици (може би хиляди) съхранили се негови приложения.

На по-късен етап е използван като родов знак - виждаме го при производството на монети от някои монетни магистрати преди около 2500 години.

Като владетелски знак се появява при тюрките когато представител на български род с родов знак IYI организира 24 рода/племена в тюркска общност, създава и ръководи тюркската държава. (Като спомен от онова време съвременните турци претендират за наследници на този род Кайъ с родов знак IYI, без да съзнават, че това е един от Знаците   на българите.)

 

Сила на знак IYI

Когато говорим за Сила на знак IYI, би следвало да отчитаме, че съществува много широк диапазон от индивидуални предпочитания към определени знаци в зависимост от комбинацията от знаци в съответната същност/геном. За един човек това е първата буква от името, за друг може да бъде четирилистната детелина и т.н. На ниво човешка общност, например християнската религия,  най-силният знак е знакът на Христовия кръст и т.н. При тези и други подобни примери можем да констатираме наличие на субективност в подхода за определяне силата на знака. Тук ние се опитваме да потърсим обективен подход. Приемаме, че силата на знака се определя от неговото място в Йерархията на знаците, т.е. от нивото им в Космическата Йерархия, което той символизира (представя).  От това следва, че на планетата Земя най-силни са Знаците на българите, които произхождат от най-висшите нива на Инволюционната Космическа Йерархия.

 

Позитивност на знак IYI

Знак IYI е позитивен по своята същност - далеч преди появата на полярност на планетата Земя, защото произхожда от най-висшите нива на Космическата Йерархия където съществува баланс, хармония, равновесие.

 

Прав и обърнат вариант на знак IYI

В прав вариант знак IYI приема космическа енергия.

Макар и рядко използван, в обърнат вариант знак IYI изчиства енергия.

 

Еволюционно ниво

Доколкото ни е известно, при спускането на Знаците на българите на планетата Земя ъгълът между раменете на знаците е бил около 30°. В процеса на еволюция ъгълът достига до около 90° и това съответства на еволюционното ниво на този знак в нашето съвремие. Нека да отбележим, че еволюцията на Знаците е в съответствие с еволюцията на човешкото същество, защото тези знаци са вътре в нас, те ни изграждат. (Виж повече:    3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html), т.е. еволюционното ниво на човешкото същество е достигнало до ниво 90° между рамената на знака.

 

Енергетика на знак IYI

Знак IYI се състои от знак Y в центъра и две вертикални линии – хасти, от двете страни на основния знак, които подсилват енергийно знака в центъра. Когато хастите са по продължение на целия знак, те подсилват енергийно целия знак. Когато хастите са по-къси, те подсилват енергийно само долната, материалната част на знака. Можем да видим използването на знак IYI с къси хасти в древността. Вероятно по онова време е било необходимо да се подсили материалността в човека/българите. А в нашето съвремие човешкото общество върви към ново еволюционно качество, при което е необходимо цялостно подсилване на този процес

 

Разкрасяване на знак IYI

Всяко допълнително „разкрасяване“ на знак IYI намалява неговата сила и енергетика, защото ограничава връзката с Космоса.

 

Изобразяване на знак IYI

При изобразяване на знак IYI съотношението между височината и ширина на знака символизира съотношението между духовност и материалност. Колкото знакът е по висок в сравнение с ширината, толкова е по-голяма неговата духовност и обратно, колкото ширината на знака е по-голяма в сравнение с височина, толкова е по-голяма материалността, която символизира този знак. Сега се забелязва използване на знак IYI с относително голяма ширина, т.е. те са доста по-материални. Това съотношение съответства на съвременното дълбоко потъване на човешките същества в материалността. При съвременното ниво на еволюция на българите оптималното съотношение между височина и ширина за всяко рамо на централния знак е 8:1.

 

Цвят на знак IYI

Доколкото ни е известно, слънчевозлатистият цвят е най-подходящ за оцветяване на знак IYI и е в съответствие със съвременното еволюционно ниво на българите.

 

-------------------------

* Знаците на българите са разгледани в книгите: „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003; По следите на знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, София: Зимек-99, 2005; По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: Зимек-99, 2009 и на Интернет страницата с адрес: www.za-balgarite.comТагове:   знак IYI,


Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: vasiltomov
Категория: Други
Прочетен: 25286
Постинги: 10
Коментари: 12
Гласове: 21
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031